Norma EN 1090

Odnosi się do następujących materiałów, elementów, konstrukcji, a także pod konstrukcji, a w szczególności do poszczególnych operacji:

  • elementy i zestawy elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium, wprowadzane na rynek wyrobów budowlanych
  • elementy stalowe używane w konstrukcjach zespolonych i żelbetowych
  • elementy stosowane bezpośrednio, w konstrukcjach budowlanych lub jako zestawy elementów konstrukcyjnych
  • elementy konstrukcyjne oraz ich zestawów wytwarzanych seryjnie i nieseryjnie
  • elementy wykonane z wyrobów konstrukcyjnych walcowatych, profilowanych na zimno lub z zastosowaniem innych technologii
  • elementy produkowane z różnych kształtowników, wyrobów płaskich (blach i taśm), prętów, odlewów i odkuwek z materiałów stalowych lub aluminiowych zabezpieczonych lub niezabezpieczonych przed korozją powłokami lub inną obróbką powierzchni

Aby zagwarantować zgodność naszych wyrobów z regulacjami prawnymi przeprowadzamy ocenę zgodności właściwości wyrobu przed jego wprowadzeniem na rynek. Dokonanie takiej oceny pozwala nam na oznakowanie wyrobu znakiem CE.

info

Regulacje rynku spowodowały znaczny wzrost wymagań dla producentów odnośnie wytwarzanych przez nich konstrukcji spawanych, a także niespawanych. Spełnienie wymagań zawartych w normie (a dokładniej dyrektywnie) EN 1090 daje klientom potwierdzenie, że oferowane wyroby wytwarzane są w warunkach nadzorowanych przez kompetentny i uprawniony personel. Co za tym idzie ich jakość jest właściwa i zgodna z ogólnie przyjętymi wytycznymi.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pobierz certyfikat

TOP