Obróbka skrawaniem, toczenie, frezowanie

Rozwiercanie

Wykańczanie otworów mające na celu poprawienie dokładności wymiarowej i kształtu obrabianych powierzchni

Wytaczanie

Obróbka powierzchni wewnętrznych

Struganie

Obróbka narzędziem wykonującym ruch posuwisto-zwrotny

Toczenie

Obróbka powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych w kształcie brył obrotowych

Frezowanie

Kształtowanie płaszczyzn, rowków, kanałków, powierzchni kształtowych czy uzębień

Wiercenie

Wykonywanie otworów

FORMULARZ KONTAKTOWY

TOP